درس‌های موجود

نحوه استفاده از خدمات صندوق ضمانت تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بر اساس مصوبه مورخ 10 / 12 / 1388 ه...
درس

آشنایی با قوانین و مقررات بانکی

 در این دوره فراگیران با قوانین ومقررات بانکی بصورت کاملا کارب...
درس

نقش آموزش در استراتژی توسعه بخش تعاونی

آموزش نقش اساسی در توسعه بخش تعاونی دارد. در این دوره کارشناسان و ر...
درس

بازاریابی و فروش در شرکت های تعاونی

مدرس: یحیی علویمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دوره: ر...
درس

آشنایی مدیران تعاونی با تحقیقات بازاریابی

مدرس: علیرضا حاتمی فرمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه د...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

کسب و کار تعاونی

مدرس: دکتر مسلم خانیمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دو...
درس

آشنایی با مقررات تعاونی ویژه هیات موسس

مدرس: الیاس اروانه    مدت: 36 ساعتآزمون: داردگواهی ن...
درس

آشنایی با نحوه برگزاری مجامع عمومی

مدرس: الیاس اروانهمدت: 36 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دوره...
درس

قوانین و مقررات مالیاتی تعاونی ها و تنظیم اظهار نامه

مدرس: مهدی مرادیمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دوره: ...
درس

قانون کار و تعاونی

مدرس: اسماعیل ظریفی آزادمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزین...
درس

آشنایی با مغاهیم و ابزارهای ارتقاء بهره وری

مدرس: رضا پورخردمندمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دور...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با صندوق ضمانت سرمایه گذاری

مدرس: مهدی هدایتیمدت: 51 ساعتآزمون: داردگواهی نامه: داردهزینه دوره:...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

تعاونی توسعه عمران شهرستانی

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تاسیس شرکت ه...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با وظایف مدیران در شرکت های تعاونی

مدیریت به ویژه در بخش خصوصی که فاقد منابع مالی از پیش تعیین شده است...
درس

آشنایی با شورای حل اختلاف

مدرس: مرتضی ولوی این دوره با هدف یادگیری موارد زیر ارائه می گر...
درس

داوری در اتحادیه ها و اتاق های تعاون

در این دوره شما با مباحث ذیل در قالب محتواهای تصویری آشنا خواهید شد...
درس
درگاه زرین پال

حقوق تعاون

مدرس : دکتر علی حسین شهریور پس از اتمام این درس گواهی نامه معت...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بازرگانی در کسب و کار

آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بازرگانی در کسب و کارایجاد کار ...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی

آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با قانون کار

آشنایی با قانون کار 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آموزش تهیه طرح کسب و کار

آموزش تهیه طرح کسب و کار 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با اصول و قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران

آشنایی با اصول قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران
درس

آشنایی با تعاونی های سهامی عام

مدرس: سعید پورناصرانی - مدت زمان 36 ساعت - آزمون: دارد - گواهی نامه...
درس

آشنایی با تعاونی های نوع جدید

این دوره به عنوان یک دوره مقدماتی برای آشنایی با تعاونی های سهامی ع...
درس