درس‌های موجود

نحوه استفاده از خدمات صندوق ضمانت تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بر اساس مصوبه مورخ 10 / 12 / 1388 ه...
درس

قوانین و مقررات بانکی

 در این دوره فراگیران با قوانین ومقررات بانکی بصورت کاملا کارب...
درس

نقش آموزش در استراتژی توسعه بخش تعاونی

آموزش نقش اساسی در توسعه بخش تعاونی دارد. در این دوره کارشناسان و ر...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

تعاونی توسعه عمران شهرستانی

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تاسیس شرکت ه...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

وظایف مدیران تعاونی

مدیریت به ویژه در بخش خصوصی که فاقد منابع مالی از پیش تعیین شده است...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

فواید استفاده از بیمه های بازرگانی

آشنایی با فواید استفاده از بیمه های بازرگانی در کسب و کارایجاد کار ...
درس
ثبت نام با کد امنیتی

تامین اجتماعی

آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

آشنایی با قانون کار

آشنایی با قانون کار 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

طرح کسب و کار

آموزش تهیه طرح کسب و کار 
درس
ثبت نام با کد امنیتی

قوانین بانکی

آشنایی با اصول قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران
درس
ثبت نام با کد امنیتی

کارهای تیمی

کارهای تیمی 
درس