دوره های عمومی تعاون شامل مراحل راه اندازی کسب و کار تعاونی، دوره بازاریابی محصولات تعاونی، آشنایی مدیران تعاونی با مقررات مالیاتی، آشنایی مدیران با تحقیقات بازاریابی، آشنایی مدیران تعاونی با مقررات بیمه کارکنان، وظایف مدیران تعاونی، نحوه برگزاری مجامع عمومی در شرکت تعاونیف وظایف بازرسان تعاونی، آشنایی با ابزارهای ارتقای بهره وری در تعاونی ها، آموزش کامل روند ثبت تاسیس شرکت تعاونی و آشنایی مدیران شرکت های تعاونی با قانون کار می باشد که هر کدام از دوره ها توسط اساتید معتبر و مجرب این حوزه زیر نظر معاونت ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی ها تولید شده است.