مجموعه آموزش های تخصصی تعاونی های نوع جدید گرایش سهامی عام و فراگیر ملی 

مدرس: سعید پورناصرانی - مدت زمان 36 ساعت - آزمون: دارد - گواهی نامه: دارد - هزینه دوره: رایگان - هزینه صدور و ارسال گواهی نامه معتبر: 50 هزار تومان 

این دوره به عنوان یک دوره مقدماتی برای آشنایی با تعاونی های سهامی عام ارائه می گردد.


مدرس: 

مدت: 51 ساعت

آزمون: دارد

گواهی نامه: دارد

هزینه دوره و صدور و ارسال گواهی نامه معتبر: 120 هزار تومان