• تلفن: 02166411453
  • info@lweapp.com


همکاری با مرکز آموزش مجازی خانه تعاونگران

مدیران محترم تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون مدیران محترم مراکز آموزشی چنانچه مجموعه شما تمایل به عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با این مرکز را داشته باشد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. برای توسعه همکاری مجموعه خود با مرکز آموزش‌های مجازی تعاونگران با ما تماس بگیرید